Ilmeinen idäntiltaltti tai ainakin tristiksen piirteitä omaava laulaja Phylloscopus collybita ssp tristis Lappeenrannassa Presumed Siberian Chiffchaff (or tristis-like) singer in Lappeenranta Finland 30.5.2014

Yölaulajaretken ensimmäisellä pysähdyspaikalla ensimmäinen korviin kantautunut lintu oli tiltalttimainen säe, joka toi mieleen tristiksen. Idäntiltaltti on virallisesti havaittu vain kerran RK:n hyväksymänä Lappeenrannan Toikansuolla. Sain äänitettyä linnun laulua usean särkeen verran, mutta lintu lähti loitontumaan ja lopetti laulamisen puoleen yöhön mennessä, eikä kuulunut enää. Lintua ei siis nähty.

Linnun sonogrammin analysoinnissa

phycoltri_lpr_300514_1.jpg

 phycoltri_lpr_300514_2.jpg

KUVA 1. Idäntiltalttikandi Phylloscopus collybita ssp tristis sonogrammi. Tristikseen viittaavia piirteitä ovat selkeästi nousevat tavut. Selkeitä tiltalttiin sopivia tavuja ei ole (esimerkiksi chaff-tavuja). Äänenkorkeuden maksimi on korkeintaan 6-6.2 kHz (tiltaltilla korkeampi, kts alla). Tavujen vaihtelu tekee sonogrammista vaihtelevan näköisen. Usein tristiksen laulu voi olla vieläkin vaihtelevampi (usein sonogrammissa ns. odd notes), mutta kts toinen sonogrammi. Nuotteja ja tavuta tulee vielä mitata ja tutkia tarkemmin. Sekalaulajia voidaan tavata alalajien kohtaamisvyöhykkeellä, joskin sekalaulajilla on usein tyypillisiä abietinuksen tavuja laulun joukossa. Vaihtelu alalajien laulussa sinänsä tunnetaan puutteellisesti.

Kirjallisuudessa alalajin tristis laulun kuvataan eroavan alalajeista collybita ja abietinus siten, että laulu on nopeampi, täyteläisempi ja vaihtelevampi. Collybitan ja abietinuksen laulu on periaatteessa samanlainen, mutta joissakin tutkimuksissa on eroa korkeudessa, erityisesti atrapilla provosoituna.

 

Idäntiltalttikandi presumed Siberian Chiffchaff Lappeenranta Finland song 30.5.2014 MP3

 phycol_abietinus_010614_punkah_sono.jpg

KUVA 2. Tiltaltti Phylloscopus collybita ssp abietinus (collybita) laulu 1.6.2014 Sonogrammi.

 Huomaa, että nousevat elementit puuttuvat ja nuotit sijaitsevat tasaisemmin välein. Erikoista oli se, että lintu laului lehtikuusikossa.

 

Kirjallisuus:

Duivendijk N 2010. Advanced Bird ID Guide. The Western Palearctic. New Holland.

 Lindholm A 2008. Mixed song of Chiffchaffs in Northern Russia. Alula 14:108-115.