Joidenkin itäisten kurkilajien äänistä Some notes of calls of some Eastern Crane species

Tässä on esitelty joitakin kurkien kutsuääniä, joita on koottu omista äänitteistäni Mongoliasta sekä Etelä-Koreasta. Äänitteet ovat syntyneen normaalin linturetkeilyn lomassa, joten ovat dokumenttiäänitteitä.

Here are some samples of calls of some Crane species collected in Mongolia and South Korea. These are, unfortunately, document like recordings, results of during hard birding. Sorry , that quality is not so professional.

Mantsuriankurki Grus japonensis Red-crowned Crane

Mantsuriankurki Grus japonensis lentoääni flight call South Korea February 2014 MP3

Lentoääni kuvataan krewip (pehmeä) ennen lentoon lähtöä ja lennossa. Talvella kuvataan myös helmi-huhtikuussa duetto koiraan ja naaraan välillä ka, kaa-kaa-ka, joissa koiras päästää ensimmäisen ja viimeisen kaa-äänen. Flight call is described as soft krewip, especially when flying or before that.

sono_grujap_sk_2014.jpg

Kuva 1. Mantsuriankurjen lentoäänen sonogrammi. Sonogram of flight call of Red-Crowned Crane. Lentoäänen korkeus vaihtelee ja itse asiassa se on hieman rätinämäinen sonogrammissa. Lisäksi ääni on pitkä ja lyhinkin rätinä noin sekunnin mittainen (yllä oleva pidempi). Note rattle like and quite long call with variation in pitch, very different from shorter call of White-naped (heard often in flight).

Silmälasikurki Grus vipio White-naped Crane lentoääni flight call South Korea February 2014 MP3

Äänistä kuvataan voimakas kururuu tai guruu , jotka ovat voimakkaampia ja kuuluvampia kuin muilla lajeilla. Calls kururuu or guruu are described loudy ones, loudier than in other species.

sono_gruvip_sk_14.jpg

Kuva 2. Silmälasikurjen lentoäänen sonogrammi. Sonogram of flight call of White- naped Crane. Note short call of White-naped with several harmonic layers. Pattern resembles note of some Gulls eg. note of long call of Herring Gull and relatives. Lentoääni on lyhyt ja sonogrammi sisältää ns harmonic layereita. Se muistuttaa joidenkin lokkien nuotteja ns long callin aikana.

Discussion. Pohdintaa.

Lentoäänten sanallinen kuvaus on lintukirjoissa haastavaa, mutta ainakin esimerkkeinä olevat äänet eroavat toisistaan lajeilla.Silmälasikurki ja mantsuriankurki esiintyvät Etelä-Koreassa samoilla alueilla talvikautena. Em äänet on nauhoitettu alueella, jossa lensi molempia kurkilajeja. Kuinka paljon erilaisia lentoääniä onkaan, ei ole selvää ja äänten tutkiminen vaatii lisää tutkimista. Ainakin nämä kaksi lentoääntä eroavat merkittävästi toisistaan keston, laadun ja äänen korkeuden vaihtelun perusteella ja sumussakin ne ovat toisistaan erotettavissa.

Number of samples is very low, but these calls in flight differ very obviously from each other. In White-Naped call is short and simple. In Red-Crowned call is rattle like, longer, and in longer rattle, the pitch is variable. Because recordings are made during one day, more studies are needed.

Kirjallisuus

Literature:

Brazil M: Birds of East Asia. Helm Field Guides, 2009.