Taigakuovin (Numenius minutus) määrittämisestä lennossa ja lentoäänistä. Little Curlew in flight: about ID and flight call

Nummin_ShRud_05_15_1_of_1.jpg

Kuva 1 Photo 1 Taigakuovi Numenius minutus Little Curlew +1 cy in the field. China Rudong May 2015. Pale lores, short and slightly decurved bill typical for Little. Bill is also slimmer. Primaries usual equal with tail tip. Legs are usually pinkish.

Nummin_Ch_Rudong_May_15_1_of_1.jpg

Kuva 2 Photo 2 Taigakuovi Numenius minutus Little Curlew in flight lennossa. China Rudong May 2015.

Short-billed Curlew in flight with "pointed" rear.

Nummin_Rudong_May_4_1_of_1.jpg

Kuva 3 Photo 3 Taigakuovi Numenius minutus Little Curlew flock in flight. China Rudong May 2015. Note that subspecies of Whimbrel in Asia is variegatus. It has darker tail, but whitish rump unlike these birds. In Little dark primaries contrast well with inner wing.

Nummin_Rudong_May_3_1_of_1.jpg

Kuva 4 Photo 4 Taigakuovi Numenius minutus Little Curlew in flight. China Rudong May 2015.

Taigakuovin lentoääntä kuvataan kolmiosaiseksi te-te-te, joka muistuttaa pikkukuovia, mutta on lyhyempi ja hieman korkeampi. Toisessa oppaassa ääntä kuvataan viheltäväksi twi-ti-ti-ti, jossa jokainen nuotti nousee hieman korkeudeltaan. Ääni on korkeampi ja heikompi kuin pikkukuovilla.

Call of Little is described as twi-ti-ti-ti and every note rise in pitch. It is also mentioned weaker and higher-pitched than in Whimbrel.

Here is my recording from China in Xeno-Canto:

Taigakuovi Numenius minutus Little Curlew flight call China Rudong May MP3

Sono_Nummin_China_080515_flight_call.jpg

Figure 1 Kuvio 1. Sonogrammi taigakuovin lentoäänestä. Sonogram of flight call of Little Curlew from China. Simple notes and longer distance between notes than in Whimbrel. Usually flight call is short with 2-3 notes, but also longer phrase is possible (as in my recording).

Numpha_PAR_240416_3_1_of_1.jpg

Kuva 5 Photo 5. Pikkukuovi Numenius phaeopus Whimbrel in flight. Finland April 2016. Subspecies in Finland is phaeopus. Whimbrel has more decurved and longer bill than Little. Note also dark lores. Bill is longer than tarsus (in Little vice versa). In ssp phaeopus underwing coverts and axillaries are white and in variegatus greyer. In Little underwing coverts are barred and medium brown; barring is fine.

Here is my own recording from China and is flight call of Whimbrel ssp variegatus:

Pikkukuovi Numenius phaeopus ssp variegatus China flight call May 2015 MP3

Sono_Numpha_variegatus_China_080515_flight_call.jpg

Kuvio 2 Figure 2. Sonogrammi pikkukuovin lentoäänestä Kiinan linnusta. Sonogram of flight call of Whimbrel ssp variegatus. Usually Whimbrel has  longer phrase and more rich pattern in sonogram. Phrase is series of similar kind of notes. May also vary pitch, but also consist many notes and similar pitch. Compare above with Little, which has very simple notes and variation between notes in pitch.

Analysis of flight calls

Nummin Little Curlew

Numpha Whimbrel

ssp phaeopus and variegatus

Säkeen kesto

Duration of one phrase /sec

Nuottien välimatka (1. ja viimeisen suhde seuraavaan)

Time between first and second note and last and previous note/ sec

Fundamental layer keskiarvo äänenkorkeus

Mean pitch of fundamental layer /kHz

Fundamental layer äänen korkeuden vaihtelu nuottien välillä säkeen sisällä

Variation between mean of fundamental layer within one phrase /kHz

Nummin No: I

0.3789-0.7066

0.0860-0.1864

2.197-2.845

0.647

Numpha No: II

0.7271-1.0813

0.0199-0.0410

2.619-2.816

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohdintaa Analysis:

Taigakuovin lentoäänitteitä on erittäin vähän, mutta vertaamalla kahta äänitettä toisiinsa, määrittelisin taigakuovin lentoäänen eroja uudelleen.

Aiemmassa kirjallisuudessa on painotettu taigakuovin lentoäänen olevan hennompi ja äänen korkeuden nousevan.

Taigakuovin säe oli näytteen linnulla lyhyt ollen yleensä kahden tai kolmen nuotin mittainen, mutta pidempikin sarja oli. Aiemmin mainittu peräkkäisten nuottien äänen korkeuden nousu tapahtui kaikissa säkeissä lyhyissä sarjoissa, mutta pidemmässä äänen korkeus vaihtelee säkeen sisällä. Ydinsana on äänen korkeuden vaihtelu, joka on selvempää nuottien välillä. Ääni myös kuulostaa pikkukuovia heikommalta ja yksinkertaisemmalta.  Aiemmin oli kuitenkin puutteellisesti kuvattu se, taigakuovien nuottien väli oli selkeästi harvempi kuin pikkukuovilla. Taigakuovin ääni on siis ikään kuin hitaampi, minkä hahmottaa korvakuulolta.

Pikkukuovin rullaava puputus voi muuttua säkeen aikana matalammaksi, mutta sävy on ennallaan ja edelleen nuottien välit ovat nopeita sekä koostuu useista nuoteista. Matalan osan loppu nousee viimeisen nuotin kohdalla hieman.

Kokonaisuutena taigakuovi on helposti erotettavissa pikkukuovista harvakseltaan muutaman nuotin käsittävästä lentoäänestä, jonka äänen korkeus muuttuu säkeen sisällä korkeammaksi tai vaihtelee. Mielestäni paras tuntomerkki on säkeiden hitaus.

Xeno-Cantossa on lajista vain muutama äänite, jotka koskevat kahden tai kolmen nuotin sarjoja.

Little Curlew has flight call usually with only few notes ( 2-3 notes), but in sample also longer phrase. Pitch varies between notes and in short phrases pitch rise in every step. In Whimbrel phrases use to be longer and obsviously faster. I think last one is the best character , because time between notes is shorter. In Whimbrel pitch may vary, but more so, that many notes decrease to same level. Tone is richer in Whimbrel with more colourful structure in sonogram.

 I found also some recordings, which consists of only few notes in Whimbrel, which could be worthy to study.

Kirjalisuus Literature:

Chandler R : Shorebirds of North America, Europe and Asia. Princeton, 2009.

Message S, Taylor D: Shorebirds of North America, Europe and Asia. Princeton, 2005.

O´Brien M, Crossley R, Karlson K: The Shorebird Guide. Houghton Mifflin, 2006.

Zöcler C: Birdsounds of Northern Siberia. Birdsounds.nl.

--

JP 2017