VUORIKIRVISEN SSP COUTELLII LENTÄÄNESTÄ ABOUT FLIGHT CALL OF CAUCASIAN WATER PIPIT SSP COUTELLII

Uusimmassa British Birdsissä January 2015 Vol 108 on Garner M et artikkeli : Water Pipits: three species rather than one. Sen mukaan vuorikirvisen alalaji coutellii saattaa olla oma lajinsa. Näkemys perustuu puku- ja alustavan geneettisen analyysin eroihin sekä eroihin äänissä. Alalaji coutellii pesii Bosporinsalmelta itään Iraniin saakka. 
Äänien erot (lentoääni) on kuvattu kahdessa tutkimuksessa: Honold & Martin 2013 ja Fijen 2014. BB:n artikkeli antaa liian helpon kuvan lentoäänien erottamisesta. Lueskelin lentoäänien eroista Honold & Martinin artikkelista, ja tosiasiassa myös coutelliin äänet vaihtelevat.
Käytännössä coutelliilla BB: n mukaan keskimäärin sonogrammeissa näkyvä hidas modulaatio aiheuttaa sen, että lentoääni on spinolettaa ja itäisempää blakistonia särähtävämpi.
Minulla löytyi oma äänite Georgiasta kesältä 2013, joka siis on coutelliin pesimäaluetta. Tämä lentoääni poikkesi kuvatusta tyypillisestä coutelliin lentoäänestä.
Ohessa ensin äänite kuunneltavissa SoundCloudista.

VUORIKIRVINEN SSP COUTELLII LENTOÄÄNI FLIGHT CALL OF CAUCASIAN WATER PIPIT Georgia July 2013 MP3

sono_antspicou_geor_07_13_flight_call.jpg

KUVA 1 SONOGRAM OF FLIGHT CALL OF CAUCASIAN WATER PIPIT Georgia Kasbegi July 2013

This individual of Caucasian Water Pipit has not typical sonogram of flight call. Sample also above in MP3 format.  Caucasian Water Pipits tend to have M-shape peak In sonogram. ssp spinoletta tend to have more ascending call than Caucasian.  Sonogram of This individual is close to ssp spinoletta. 

Lentoäänestä ajettu sonogrammi on ristiriitainen artikkelissa esitetystä ja muodostuva kuvio on lähempänä alalajia spinoletta. Mm nuotin alku on vahvasti nouseva ns "dog leg" ja lisäksi muodostuva ns modulaatiokuvio on useampihuippuinen, kun sen pitäisi muistuttaa enemmän coutelliilla artikkelin mukaan M-kirjainta.

Aiheesta löytyy enemmän, kun perehtyy itse Honoldin ja Martinin julkaisuun. He analysoivat 117 ääntä 21:stä äänitteestä Kyprokselta ja Omanista. Alalajin spinoletta äänitteet olivat xeno-cantosta (www.xeno-canto.org).

Huomionarvioista on, että tässä jutun tekijät korostavat äänien vaihtelua. Tyypillinen piirre on säännöllisesti esiintyvä M-kuvio. Kutsuääni on vähemmän nouseva korkeudeltaan. Korkein äänen huippu on M-kirjaimen ensimmäisen sakaran kohdalla.

Lisäksi myös todetaan, että joskus M- kuvio on epäselvä ja ei ole tunnistettavissa aina sonogrammissa coutelliilla. Usein näin on istuvalla linnulla, mutta joskus lentävällä linnulla myös. Myös nimialalajilla voi olla coutelliita muistuttava lentoääni.

Lopuksi myös todetaan, että todennäköisesti ei ole mahdollista tunnistaa alalajia coutellii Länsi-Euroopassa äänen perusteella pelkästään. Kuitenkin se voi olla määritystä tukeva tuntomerkki.

Oma äänitteeni myös helposti osoittaa, ettei lentoääni tyypillisellä pesimäalueella pesimäaikaan äänitettynä ole sonogrammissa tyypillinen M-kuvio ja muistuttaa enemmän alalajia spinoletta. British Birdsin artikkelissa olisi hyvä ollut painottaa äänen vaihtelua enemmän, jota myös painotetaan alkuperäisessä tutkimuksessa.

Vielä on hyvä kiinnittää huomiota, että myös merkittävä osa äänitteistä on kerätty Kyprokselta ja Omanista. Mm Georgiasta ei ole ollut mitään materiaalia. 

Lähteet:

Carner M, Perlman Y, Kiat Y, Collinson J M: Water Pipits:three species rather than one. BB 108, Jan 2015, pp 42-48.

Honold J, Martin R: Calls of Caucasian Water Pipits Anthus spinoletta coutellii. Avesrares.wordpress.com/2013/09/10

English SUMMARY: 

Recent article in BB 108, Jan 2015 dealing with Caucasian Water Pipit was interesting. Ssp coutellii may have species status. Also presented some examples of sonograms and citated two articles studied fight calls. I had material from Georgia and analysed flight call recorded in breeding area of ssp coutellii in July 2013. My own sonogram was not typical presented in BB article because of more ascending pattern and no obvious M-figure. Explanation was found from article of Honold and Martin. Flight call is variable and call alone is not safe to separate coutellii in W Europe. BB article presents differences in flight calls easier to separate between subspecies than actually they are..like in my example.

J.Pirhonen, Finland 28.1.2015

--