Hankalahko suohaukka Not so easy Harrier to identify

Tunnistatko lajin heti ns. fiiliksellä? Jos tunnet, laske ja analysoi silti sulkia. Oletko edelleen samaa mieltä?

circya_2cy_female_par_08_14_1_of_1.jpg

Oheinen 2kv naaras suohaukka on kuvattu Parikkalassa elokuun lopussa.

                                           circya_2cy_female_par_08_14_2_1_of_1.jpg

Ohessa on suurennettu kuva siivestä. Isoa sulkimisluukkua ei ole ja näyttää siltä, että vain yksi käsisulka P9 on kasvussa ( laskeminen tässä siis sisältä ulospäin eli P1 on sisin käsisulka). Kyynärsulat ovat pääosin nuoren linnun sulkia ja uusia sulkia on vähän eli kyynärsiipeä voi käyttää huonosti määritykseen. Käsisiipi on siis olennainen määrityksen kannalta.

Tästä lajista on ehdotettu arosuohaukkaa, sinisuohaukkaa ja jotain siltä väliltä.

Jos lasketaan sulkia ulkoa sisäänpäin P6, jossa on olennainen ero sinisuohaukan ja arosuohaukan välillä, tällä P6:ssa on ulkohöydyssä vain lievä kaventuma (katso aikaisempi blogi Konnunsuon 2kv macrosta), mutta ei selkeää kovertumaa (kovertumassa on selkeä porras tai lovi). Muodostuva siipi olisi siis kolme erottuvaa harittajaa ja P6 ei selkeää ulkohöydyn kovertumaa eli muodostuva siipi sopii arosuohaukalle.

Sen sijaan arosuokkaan mättää selkeän tummäkärkiset sisemmät käsisulat, jotka sopivat paremmin sinisuohaukalle. Vaikka joillakin nuorilla arosuohaukoilla näkee varsinkin taivasta vasten aika selvästi tummakärkisiä sisempiä käsisulkia.

Koska siipi on kasvussa, se hakee lopulllista muotoaan. Linnulla on hieman paksuhko ruumis ja aika vaaleat pään kuviot. 2kv:ksi se lienee aika edistynyt.

Alkoiko epäilyttää laji? Mistäs minkäkin sulan tuntee ja voisiko olla niin, että linnulta puuttuu yksi käsisulka molemmin puolin ja yksi on kasvussa..

Fiiliksellä katsomalla lintu näyttää 2kv sinisuohaukalta, johon erityisesti viittaa tummakärkiset ja kontrastikkaat sisemmät käsisulat ja koska lintu on rotevan oloinen.

Siipien muoto on S-muotoinen ja kaartuvat linjat, kun taas arosuohaukalla ne olisivat suorat ja linjakkaat. Mutta millä tämä naulataan sinisuohaukaksi? Fiiliksellä?

LINTU ON TOSIAAN 2KV SINISUOHAUKKA Circus cyaneus.

MÄÄRITYKSEN AVAIMIA:

-selkeästi erottuva ulkohöydystään kovertunut käsisulka lienee P6 (tällä linnulla se menee erheellisesti P7). Linnulta ilm puuttuu yhdet käsisulat kokonaan, sulkimisluukku on varsin kapea.

-käsisulkia tulee laskea aina sisältä ulospäin, joskin P1 voi olla yksittäisistä kuvista hankala löytää kyynärsulan alta

-2kv on vaihtanut merkittävän määrän sisempiä käsisulkia ja vaihtuneet sulat eivät macrolla ole tummakärkisiä eli vanhemmilla macronaarailla ne ovat vaaleakärkiset

-vaikka itse sulan toteaminen P6:ksi voi olla hankalaa,ovat sinisuohaukan uloimmat ad-tyyppiset käsisulat kapeammat ulkohöydyn kovertumien vuoksi kuin macrolla ja kovertuma on syvempi (menee syvemmälle sulan tyveä kohti).

 -P7 ulospäin ukov kovertumat muuten samantyypp lajeilla, huomioi edellä.

KIITOKSET:

Dickille (erityiskiitokset pitkästä keskustelusta), Karrille, Anterolle ja Annikalle määritykseen liittyvistä keskusteluista. Kiitos Harri Partaselle kuvasta Parikkalan Siikalahden sinisuohaukasta.

KOMMENTIT tervetulleita.

OMAT KOMMENTIT: itse menin sekaisin laskemisen ja sulkien päättelyn suhteen, sillä P1 ei ole helppo määrittää ja lisäksi uloimpien käsisulkien sulkimiskolo on todella olematon. Sen sijaan mm vinkit katsoa kovertumien aiheuttamaa muotoa ja syvyyttä vaikuttavat mielenkiintoisilta. Kuvia katsomalla lajeista siipien asento ym vaikuttaa sulkien ja kovertumien arviointiin. Itse asiassa monista kuvista se on vaikeaa.. Parhaimmaksi tuntomerkiksi jää käytännössä selkeän tummat sisempien käsisulkien kärjet ..ja se fiilis. Lisäksi jos tuntee käsisulat sulka sulalta, pystyy päättelemään oikean P6:n?

vanhassa Rovfågelsguidenissa on lajien siipikaaviot tarjolla piirroksena.

ENGLISH SUMMARY

This female (2cy) moulting Harrier species was photographed in August in Parikkala Finland. Wing formula seems to develope as in Pallid Harrier Circus macrourus, but shape is more suitable for Hen. It is not easy to count primaries ( eg. Which is P1, and also is only one primary growing..If one only, pattern in Pallid like).

after some discusions this is 2 cy female Hen, once pair of primaries missing and wing formula is strongly changing. If You count wrong You may think this is Pallid. One clue is Black tipped inner primaries, which are never so obvious in Pallid in adult plumage. Also deep notch in outer webs in outer primaries is suitable for Hen. Axillaries and secondaries are mostly juvenile..making ID difficult.