Mongolian hernekertuista Some notes of Lesser Whitethroats from Mongolia

Tässä tarkastellaan Mongoliassa nauhoitettuja hernekerttuja ja havainnot perustuvat kolmeen tekemääni matkaan vuosina 2010, 2012 ja 2015 sekä niiltä kerättyihin nauhoitteisiin. Mongoliassa tapaamani hernekertut laulavat täysin eri tavalla kuin alalaji curruca. Myös kutsuääni on erilainen. Shirihain kirjan jälkeen on alajista curruca erotettu alalaji (DNA-tutkimusten mukaan mahd lajistatuksella oleva) blythi. Mongolian länsiosiin ulottuu alalajin c.halimodendri levinneisyys ja Mongolian pohjoisosissa taas esiintyy c.blythiä. Minula, althaea ja margelanica esiintyvät etelämpänä ja lännempänä. Blythin on todettu olevan kohtalaisen kaukaista sukua alalajille curruca. Rakenteellisina eroina blythillä käsituntomerkkinä P2 ulottuu P6-7 väliin ja currucalla P5-6 väliin. Nuorilla linnuilla uloimmissa pyrstösulissa voi olla enemmän valkeaa (T6 ja valkea kiila T5, joskin tuntomerkki vaihtelee).

Blythillä kutsuääniä on kuvattu kahdenlaisia. Blythin kutsuääni voi olla alalajin curruca tavoin yksittäinen taksutus tai rätinä. Myös ssp curruca voi rätistä, mutta sen on kuvattu olevan "väljempi=looser". Englantiin harhautuneiden lintujen laulua kuvataan sekoitukseksi kerttusta (Acrocephalus) ja mustapääkerttua.

Omat retkemme ovat suuntautuneet keski-ja pohjois sekä itäiseen Mongoliaan. Tavattavat hernekertut siis ovat esiintymisalueen perusteella blythejä eli Siberian Lesser Whitehroat. Halimodendrin kutsuääni eroaa kirjallisuuden mukaan muistataksoneista ja se kuvataan dze-ze-ze-ze-ze (4-8 nuottia ja erilainen kuin rätinä tai taksutus).

Ulkonäöllisesti Mongolian hernekertut ovat maastossa hieman alajia curruca ruskeampia. Myös kirjallisuus kuvaa blythin olevan ruskeampi, erityisesti pohjoisimmat blythit muistuttavat paljon alalajia curruca, mutta eteläisimmät ovat ruskeampia.

Äänitteistäni yksi koskee muuttavaa lintua ja muut ovat reviirillä nauhoitettuja lintuja. Nauhoitteet ovat kesäkuulta eli pesimäaikaan.

Shirihain kirjassa kuvataan Mongolian lintujen laulua (silloin vielä katsottiin alalajin currucan alueeksi) erilaiseksi eli  on repivämpi (rasping) ja alkuosa vaihteleva esittelyosa (introductory segment). On tärkeä huomata, että alalajin curruca laulu on aika lailla kuvattu samantyyppiseksi koko Euroopan alueella ja sisältää siis kaksi osaa eli lyhyt alkuosa (livertely eli chatting) ja sitä seuraava rätinä.

Bakerin artikkelissa on jo kuvattu blythin laulua keskimäärin erilaiseksi kuin ssp currucalla ja omissakin äänitteissä oleva talitiaista muistuttava rätinä esiintyy kaikissa näytteissä. Bakerin artikkelissa esille tulee laulun vaihtelu eli mahdollisesti jotkut blythit voivat laulaa hyvinkin currucamaisesti?

Mongoliassa voi esiintyä myös välimuotoisia lintuja ja kirjallisuudessa myös mainitaan, että telengitica saattaa mennä päällekkäin blythin kanssa Mongolian keskiosissa. Lisäksi Olssonin et al artikkelissa on alalajin margelanica sanottu esiintyvän laajemmin kuin aiemmin ajateltu ja yksi näyte on juuri Itä-Mongoliasta. Koska näitä lintuja ei ole kuvattu kunnolla/rengastettu, voivat ääntelijät kuulua myös alalajiin margelanica. Taksutusta ei ole kuulunut reissuillani.

-----------

Here is analysis of some samples of songs and one call of Lesser Whitethroats. Samples are recorded in Mongolia during 2010-2015.

In litterature Mongolian Lesser Whitethroats belong to ssp blythi (distribution from Ural to Northern parts of Mongolia). Ssp halimodendri may also reach to W Mongolia. My samples are collected from N and E parts of Mongolia.

The call of blythi is mostly rattle (also single chak is possible) , which differs from ssp curruca and halimodendri. Sample recorded in Terelj area 2010 is typical for blythi. Birds in the field seems to be browner than typical curruca for my eye (typical for blythi).

There are not many samples of songs available and purpose here is to show obvious difference from ssp curruca.

Typical curruca has obvious rattle in the end of phrase and song has two parts. Introductory part may vary.

In Mongolia songs of Lesser Whitehroats are very different from European ssp currcuca. Listen to samples recorded by J.Pirhonen and see sonograms.

In article written by Kevin Baker (BB) is presented difference of song of blythi. Great Tit-like rattle is mostly typical, but there is also variation.

It is also worthy to remember that in Mongolia some subspecies may intergrade. Western telengitica is said to be possible to see in C Mongolia (Mostly W). Also article by Olsson et al stated that ssp margelanica may be more widespread than known. One sample of ssp margelanica was from E Mongolia. So, some of these birds may also be ssp margelanica. Chak-calls I haven´t heard in Mongolia.

Näytteet/samples:

1) Hernekerttu Siberian Lesser Whitethroat Sylvia c blythi laulu song Jalman Meadows June 2010 Mongolia

2) Hernekerttu Siberian Lesser Whitethroat Sylvia c blythi kutsuääni call Terelj Mountain June 2010 Mongolia

3) Hernekerttu Siberian Lesser Whitethroat Sylvia c blythi laulu song migrating bird June 2015 Halgol Mongolia

Sono_Sylcurbly_Halgol_Mo.jpg

4) Hernekerttu Siberian Lesser Whitethroat Sylvia c blythi laulu song Jalman Meadows June 2015 Mongolia

sono_sylcurbly_jalman.jpg

Yllä: Sonogrammit kahdesta näytteestä. Alempi lintu laulaa laiskasti. Laulu on rakenteeltaan erilainen kuin alalajilla curruca. Laiskassa laulussa korostuu nouseva ja laskeva tiaismainen säe. Pidempää säettä laulavalla linnulla rätinää esiintyy säkeen keskiosissa ja lopussa on tiaismainen nouseva ja laskeva osio.

Above: Sonograms of two Siberian Lesser Whitethroats (samples in SoundCloud). First individidual has longer phrases with rattle in the middle. In the end, there is Great Tit-like part (notes ascending and descending). In some phrases warbling is long and obvious.  Second individual recorded in Jalman Meadows has lazy song only with Tit-like part and no rattle or long warbling at all.

Songs differ obviously from ssp curruca (longish rattle is obvious in the end). In ssp blythi rattle (if present) is situated in the middle part of phrase. In the end of phrase there is Great Tit-like part (also earlier in litt) or long warbling. Phrase also seems to vary more than in ssp curruca.

We didn´hear song of blythi, which would have been close to ssp curruca in structure (nor during my earlier trips to Mongolia).

Kirjallisuus:

Baker K: Identification of Siberian Lesser Whitethroat. BB 81: 382-390, Aug 1988.

Garner M: Challenge series. Autumn. Birding Frontiers 2014.

Shirihai H, Gargallo G ja Helbig A: Sylvia Warblers. Princeton, 2001.