Käet

Variskäki Koel Eudynamus scolopaceus song male Hong Kong, Mai Po April 2011 rec by J.Pirhonen

Mai Po:n altailla tyypillinen ääni on variskäen laulu. Alussa pikku-uikun ääntä.

Idänkäki Cuculus (saturatus) optatus Oriental Cuckoo song Mongolia June 2010 rec by J.Pirhonen

Huomaa alkuvaiheessa tiheä puputus, josta sitten kaksiosainen puputus jatkona. Optatusta ja saturatusta pidetään joissain lähteissä eri lajeina. Optatuksesta on myös käytetty nimeä Horsfield´s Cuckoo.

Idänkäki Cuculus (saturatus) optatus Oriental Cuckoo song Mongolia June 2010 rec by J.Pirhonen

Ehtaa idänkäkeä pelipaikalla Terelj-vuoriston rinteiltä. Taustalla pätkä tavallista käkeä. Telinga, Marantz.

Idänkäki Cuculus saturatus Himalayan Cuckoo song Assam India March 2010 rec by J.Pirhonen

Vertaa optatukseen. Puputus on neliosainen. Mandala Road.