Mahdollinen hybridi sitruunavästäräkkikoiras Etelä-Karjalassa? Possible hybrid Citrine Wagtail Motacilla citreola x from S Karelia Finland

Motcitxfla_k_LAPJouVAPO280516_1b-5395.jpg

    Mahdollinen risteymä sitruunavästäräkki x keltavästäräkki E-Karjala 29.5.2016 Suomi. Possible hybrid Citrine x Yellow Wagtail from S Karelia Finland 29.5.16. Paljon keskustelua on käyty, miksi 2 kv k ei voisi näyttää äärimmiltään tältä. Ikä tulisi määrittää (pyydystys?). Mikäli ikä olisi +2kv-lintu olisi hybridi. Jos lintu olisi 2kv k, tulisi miettiä, voivatko päänkuviot, esim tumma ohjas-olla näin voimakkaat. Lintu oli aiemmin löydetty ja liikkunut laajemmin alueella. Selän väri, peitinhöyhenten kärjet ovat mielestäni aika lailla normaaleja sitruunavästäräkille. Esimerkiksi F2-tyyppinen hybridi voisi näyttää tältä.

This individual seems at first to be 2 cy male Citrine, but head pattern is very obvious with black lores and dark frames of ear coverts. Age is not certain (not trapped). Colour of back and pattern of wing coverts are typical for Citrine. The question is, what kind of head pattern is within normal variation in 2cy males and could this be F2 hybrid with Yellow Wagtail?

Motcitxfla_k_LAPJouVAPO280516_3-5388.jpg

Kuva hieman eri kulmasta. Same bird as above.

Kirjallisuuden mukaan sitruunavästäräkki risteytyy keltavästäräkin alalajien flava, thunbergi ja feldegg kanssa. Hybridikoirailla on usein välimuotoisia piirteitä, mutta kirja Pipits and Wagtails mainitsee, että muissa puvuissa ulkonäkö voi olla hankala (confusing). According to litt. hybdization is well known between Citrine and Yellow Wagtails (with ssp flava, thunbergi and feldegg). Adult males have intermediate character, but other plumages are confusing.

Linnusta on äänimateriaalia, joista näytteet ohessa. I recorded also some recordings from flight call and song. Analysis below.

Sitruunavästäräkki Motacilla citreola hybridikandi Etelä-Karjala lentoääni Citrine Wagtail hybrid flight call S Karelia MP3

Sono_Motcixfla_flight_280516_lap.jpg

Kuva sonogrammista lentoääni. Sonogram of flight call. Ensimmäinen lentoääni särähtää voimakkaasti lähes feldegg/tchutchensis-tyyppisesti. Toinen lentoääni on enemmän sitruunavästäräkkimäinen?  Sonogrammissa sinänsä moni asia sopii sitruunavästäräkkiin, mutta onko selkeää modulaatiota liikaa ja viittaa vaikutukseen esim alalajin feldegg tai itäisten keltavästäräkkien (M.f.tschutchensis)kanssa? First flight call is harsh and not so wheezing than in typical Citrine. Also, in sonogram, there is quite obvious modulation. Could this be sign of hybrid and call is close to flight call of ssp feldegg? Or Eastern Yellow Wagtail?

Kirjallisuus Litterature:

Alström P, Mild K: Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America. Helm, 2003